NHỮNG DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

 

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

MÔ HÌNH 3D CÁC LOẠI MÁY MÓC

▶ Dựng mô hình các loại máy theo yêu cầu.

▶ Xuất bản vẽ các mặt cắt.

▶ Dựng bản vẽ 3D theo bản vẽ 2D.

▶ Thiết kế ngược.

XUẤT BẢN VẼ 2D, TẠO FILE CAD

▶ Nhận chuyển tất cả các loại file bản vẽ (vẽ tay ,pdf ,…) -> file CAD để tiện việc lưu trữ và sửa chữa.

▶ Nhận xuất tất cả các file 3D có sẵn thành file 2D để trình bày.

THIẾT KẾ ĐỒ GÁ(JIG)

 Xuất bản vẽ 2D từ đồ gá theo tiêu chuẩn Châu Âu.

 Xuất bản vẽ 2D từ đồ gá theo tiêu chuẩn Châu Âu.